Ka’aba to be adorned with new Kiswa

عربستان سعودی روز سه شنبه به مناسبت سال قمری جدید، کعبه را با کسوه جدید می پوشاند. ویدئوی کوتاه آخرین لمس های Kiswa جدید را نشان می دهد. بخش هایی از کیسوای قدیمی به عنوان هدیه ای گرانبها برای رهبران برخی کشورها ارسال می شود و بقیه در موزه کیسوا نگهداری می شود.

News Code 1655

Your Comment

You are replying to: .
captcha